A A A
Podczas trwania Pikniku czynna będzie Giełda Sprzętu Lotniczego.

Zapraszamy prywatnych właścicieli sprzętu lotniczego planujących sprzedaż, do wystawienia swoich maszyn podczas Pikniku na Giełdzie Sprzętu Lotniczego. Organizatorzy Pikniku zapewniają darmowe miejsce postojowe.