A A A

 

W celu ułatwienia Państwu kontaktów z Organizatorami Pokazów, oraz zapewnienia szybkiej i profesjonalnej obsługi przygotowaliśmy zestaw list kontaktów z poszczególnymi sekcjami biura.

 • Biuro Organizacyjne pokazów udziela wszelkich informacji na temat organizacji i przebiegu pokazów. W sprawach związanych z udziałem w pokazach i serwisem informacyjnym prosimy o kontakt z odpowiednimi sekcjami biura.
  • Sekcja Obsługi Wystawców koordynuje całość spraw związanych z rejestracją i obsługą Wystawców i Handlowców przed i w trakcie trwania pokazów.
  • Sekcja Obsługi Pilotów koordynuje całość spraw związanych z rejestracją i obsługą Pilotów oraz Załóg Lotniczych przed i w trakcie trwania pokazów.
  • Sekcja Obsługi Mediów koordynuje całość spraw związanych z rejestracją i obsługą Mediów przed i w trakcie trwania pokazów.
 • Obsługa Internetowa Pokazów zajmuje się przygotowaniem serwisu pokazów oraz jego bieżącą aktualizacją, a w trakcie trwania pokazów zapewnieniem relacji na żywo z ich przebiegu.
  • Webmasterzy odpowiadają za wygląd i sprawne działanie serwisu internetowego
  • Autorzy tekstów i fotografii zapewniają bieżące uzupełnianie zwartości serwisu oraz w trakcie trwania pokazów przygotowanie materiałów do relacji na żywo z ich przebiegu.

Kontakt:


Sebastian Lampart

e-mail sl@miconet.pl

 

Aeroklub Bielsko-Bialski
ul. Cieszyńska 321
43-300 Bielsko-Biała Aleksandrowice

 

e-mail: piotr@epba.pl

 

Kontakt z mediami:


Sebastian Lampart

e-mail sl@miconet.pl

 

Kontakt w sprawie stoisk gastronomicznych:


Marcin Pająk

 

e-mail: bospel@tlen.pl

tel. +48 693003152

 

Kontakt w sprawach pozostałych:


Weronika Kostrzewa

 

tel. +48 33 815 18 70

tel. +48 33 815 18 79